III SA/Wa 548/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807047

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r. III SA/Wa 548/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sędziowie WSA: Dariusz Kurkiewicz, Piotr Przybysz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi G. N. i W. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.