Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851561

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2014 r.
III SA/Wa 355/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w zakresie podatku od towarów i usług postanawia na podstawie art. 122 w związku z art. 160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sprawę skierować do rozpoznania na rozprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.