III SA/Wa 333/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870994

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2013 r. III SA/Wa 333/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki,, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanowił-podjąć postępowanie sądowe-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.