III SA/Wa 21/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871009

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. III SA/Wa 21/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Nasierowska,, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i ł - podjąć z urzędu zawieszone postępowanie sądowe - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.