Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812942

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 r.
III SA/Wa 1871/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, sędzia WSA Waldemar Śledzik, Protokolant, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 czerwca 2016 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi R. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.