Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2990037

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 marca 2018 r.
III SA/Wa 1704/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba.

Sędziowie Asesor: WSA Piotr Dębkowski, SO del. Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2018 r. sprawy ze skargi A. s.c. (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.