III SA/Wa 1450/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871038

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. III SA/Wa 1450/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Długosz-Szyjko, Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi K. S.A. z siedzibą w W. (obecnie: B. S.A. z siedzibą we W.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. postanawia: odroczyć ogłoszenie orzeczenia na dzień 11 września 2013 r., godz. 8:50, sala C

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.