III SA/Wa 142/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2418761

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. III SA/Wa 142/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska (spr.).

Sędziowie WSA: Sylwester Golec, Beata Sobocha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2016 r. sprawy ze skargi F. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.