Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844505

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2014 r.
III SA/Po 95/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za miesiąc grudzień 2004 r., postanawia: podjąć zawieszone postępowanie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.