Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840384

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2015 r.
III SA/Po 874/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.).

Sędziowie WSA: Szymon Widłak Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r. przy udziale sprawy ze skargi Spółki cywilnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...). nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.