III SA/Po 802/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811990

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2016 r. III SA/Po 802/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Mirella Ławniczak Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w... z dnia... w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.