III SA/Po 631/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 631/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802971

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2017 r. III SA/Po 631/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska (spr.), Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r. przy udziale sprawy ze skargi M. D. na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie uznania zarzutów wniesionych na postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.