III SA/Po 426/20, Cel postępowania administracyjnego prowadzonego po wniesieniu odwołania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3185420

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.