III SA/Po 379/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 379/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822326

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2016 r. III SA/Po 379/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu (...) r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.