III SA/Po 369/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871005

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2013 r. III SA/Po 369/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sędziowie WSA: Małgorzata Górecka (spr.), Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2013 r. przy udziale sprawy ze skargi L Z na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia...roku nr... w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.