III SA/Po 134/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812163

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Po 134/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska (spr.), Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi I. na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z dnia... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014, postanawia skierować rozpoznanie sprawy na rozprawę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.