III SA/Po 1248/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2788112

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2017 r. III SA/Po 1248/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska (spr.), Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 r. przy udziale sprawy ze skargi HOVERCRAFTS RESEARCH CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na orzeczenie Zarządu Województwa z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.