III SA/Lu 342/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

III SA/Lu 342/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801185

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2017 r. III SA/Lu 342/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zlokalizowanie przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika strony skarżącej radcy prawnego P. F.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.