III SA/Lu 206/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812154

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Lu 206/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Ibrom, Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi P. WD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.