III SA/Lu 1816/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812075

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r. III SA/Lu 1816/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sędziowie WSA: Robert Hałabis, Iwona Tchórzewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej na postanowienie Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) nr...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.