III SA/Lu 1643/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811985

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Lu 1643/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sędziowie WSA: Ewa Ibrom (spr.), Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi K. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) września 2015 r., nr (...) w przedmiocie renty strukturalnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.