Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839878

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1129/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak (spr.).

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K.-A C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów do zarządzenia zabezpieczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.