III SA/Łd 825/19, Charakter uznaniowy decyzji wydawanej na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i... - OpenLEX

III SA/Łd 825/19, Charakter uznaniowy decyzji wydawanej na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2976995

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.