III SA/Łd 787/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141669

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 2019 r. III SA/Łd 787/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sędziowie WSA: Ewa Alberciak (spr.), Asesor Małgorzata Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2019 r. sprawy ze skargi Ł.B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.