Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006914

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2018 r.
III SA/Łd 672/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek (spr.).

Sędziowie: WSA Małgorzata Łuczyńska, NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Z. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.