III SA/Łd 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139957

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2019 r. III SA/Łd 621/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie: NSA Irena Krzemieniewska (spr.), WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2019 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania w części refundacji wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.