III SA/Łd 492/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

III SA/Łd 492/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822323

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. III SA/Łd 492/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sędziowie: NSA Irena Krzemieniewska (spr.), WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r. sprawy ze skargi B.E. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.