III SA/Łd 457/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871061

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 września 2013 r. III SA/Łd 457/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska (spr.).

Sędziowie WSA: Monika Krzyżaniak, Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2013 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.