III SA/Kr 696/19, Przesłanki wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... - OpenLEX

III SA/Kr 696/19, Przesłanki wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727590

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.