III SA/Kr 26/20, Dopuszczalność uregulowania w statucie kwestii odwoływania sołtysa oraz członków rady sołeckiej. - Wyrok... - OpenLEX

III SA/Kr 26/20, Dopuszczalność uregulowania w statucie kwestii odwoływania sołtysa oraz członków rady sołeckiej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027471

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.