III SA/Kr 1642/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812027

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. III SA/Kr 1642/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sędziowie WSA: Barbara Pasternak Maria Zawadzka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.