III SA/Kr 1541/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

III SA/Kr 1541/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2808209

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2016 r. III SA/Kr 1541/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sędziowie WSA: Dorota Dąbek (spr.), Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016 r. sprawy ze skargi E. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.