III SA/Kr 1405/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996908

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 listopada 2018 r. III SA/Kr 1405/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Pasternak Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 13 października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.