III SA/Kr 1278/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3133335

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. III SA/Kr 1278/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak, Halina Jakubiec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r., sprawy ze skargi B. T. na decyzję Wojewody z dnia 16 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania odsetek od wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.