Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989286

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 lutego 2009 r.
III SA/Kr 1095/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Jakubiec Asesor Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2009 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 sierpnia 2008 r. Nr: (...) przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.