III SA/Kr 1015/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2991404

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 listopada 2018 r. III SA/Kr 1015/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka.

Sędziowie WSA: Janusz Kasprzycki (spr.), Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r., sprawy ze skargi H. G. na decyzję Wojewody z dnia 13 lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.