III SA/Gl 898/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131889

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2019 r. III SA/Gl 898/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz.

Sędziowie WSA: Krzysztof Kandut, Iwona Wiesner (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi R.K. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wycofania z obrotu towarów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz nakazu zaprzestania prowadzenia działalności oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.