III SA/Gl 489/19, Przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola kryterium poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Rekrutacja dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2714792

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.