III SA/Gl 430/19, Zwrot kosztów podróży wspólnej dziecka z opiekunem z domu do szkoły i ze szkoły do domu. - Wyrok... - OpenLEX

III SA/Gl 430/19, Zwrot kosztów podróży wspólnej dziecka z opiekunem z domu do szkoły i ze szkoły do domu. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2706439

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.