III SA/Gl 359/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801778

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 października 2017 r. III SA/Gl 359/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sędziowie WSA: Adam Nita (spr.), Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2017 r. przy udziale - sprawy ze skargi B. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.