Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891463

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 października 2012 r.
III SA/Gl 2219/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie gier losowych i zakładów wzajemnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.