III SA/Gl 2198/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807429

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 lutego 2016 r. III SA/Gl 2198/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.).

Sędziowie: NSA Krzysztof Wujek, WSA Magdalena Jankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. przy udziale - sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenie postępowania zabezpieczającego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.