Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892931

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 stycznia 2011 r.
III SA/Gl 2078/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sędziowie: NSA Henryk Wach, WSA Iwona Wiesner (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi P. G. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie inne - zwrotu wniosku w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ugody oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.