Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892915

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 stycznia 2011 r.
III SA/Gl 1834/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.).

Sędziowie: NSA Henryk Wach, WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy O. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy w sprawie inne - utworzenia spółki prawa handlowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.