Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896489

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
III SA/Gl 1681/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sędziowie WSA: Mirosław Kupiec (spr.), Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.