III SA/Gl 1411/16, Zakres czasowy dopuszczalności skorygowania przez podatnika podstawy opodatkowania VAT o kwotę... - OpenLEX

III SA/Gl 1411/16, Zakres czasowy dopuszczalności skorygowania przez podatnika podstawy opodatkowania VAT o kwotę nieściągalnych wierzytelności. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2269142

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.