Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835595

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1156/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Wujek.

Sędziowie WSA: Małgorzata Jużków (spr)., Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi G. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.