III SA/Gl 1152/19, Żądanie przyznania policjantowi urlopu dodatkowego w związku z pracą w warunkach narażenia na działanie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2814484

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.