III SA/Gl 1141/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2788129

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 lutego 2017 r. III SA/Gl 1141/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sędziowie WSA: Barbara Brandys-Kmiecik, Barbara Orzepowska-Kyć (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 2 lutego 2017 r. sprawy ze skargi B.P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.