III SA/Gl 1091/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871041

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 września 2013 r. III SA/Gl 1091/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Orzepowska-Kyć, Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2013 r. przy udziale - sprawy ze skargi I. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług (stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.